Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
HNX ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp 
08/08/2020 
 
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế vận hành Chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp tại HNX. Quy chế áp dụng đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát hành Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thực hiện việc phát hành TPDN theo hình thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam và phát hành TPDN ra thị trường quốc tế.

image

Chuyên trang thông tin TPDN được xây dựng để công bố thông tin về phát hành TPDN riêng lẻ và phục vụ nhu cầu thông tin cho các nhà đầu tư theo quy định tại 163/2018/NĐ-CP quy định về phắt hành TPDN. Theo đó, Chuyên trang thông tin TPDN tổng hợp thông tin về phát hành TPDN bao gồm: công bố thông tin trước đợt phát hành của doanh nghiệp, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường, công bố thông tin của doanh nghiệp về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu, công bố kết quả phát hành TPDN, qua đó đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi đối tượng nhà đầu tư, cũng như phục vụ công tác thống kê và báo cáo Bộ Tài chính.

Theo Quy chế, nguyên tắc công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin TPDN là doanh nghiệp gửi thông tin đến HNX để báo cáo và công bố trên Chuyên trang. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin công bố.

HNX tiếp nhận hồ sơ công bố thông tin TPDN, trong vòng 03 ngày làm việc HNX sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung nếu hồ sơ sai mẫu, không rõ ràng.

Trong vòng 05 ngày làm việc HNX sẽ thực hiện việc công bố thông tin lên Chuyên trang thông tin TPDN. Bên cạnh đó HNX cũng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm cho Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình phát hành TPDN, gồm phát hành tại thị trường trong nước và phát hành ra thị trường quốc tế.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP