Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Dự kiến thay đổi, bổ sung một số phí liên quan đến hành nghề Thừa phát lại 
15/09/2020 
 
Ngày 11/9, Bộ Tài chính đã gửi công văn số 11001/BTC-CST lấy ý kiến các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại.

Theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, Bộ Tư pháp phải tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại trước khi thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại. Do đó, dự thảo Thông tư mới dự kiến thay đổi về mức phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại từ 800.000 đồng/hồ sơ lên 3.500.000 đồng/hồ sơ (tại Điều 4 Thông tư 2232016/TT-BTC). Sở dĩ mức phí này có sự thay đổi là do khối lượng công việc thực hiện bổ nhiệm Thừa phát lại tăng, chi phí thực hiện tăng.

Đồng thời, dự thảo Thông tư quy định mức thu phí để bù đắp chi phí tổ chức kỳ kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại và thẩm định hồ sơ bổ nhiệm Thừa phát lại. Mức phí tương tự mức phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng. Theo dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ; và bổ sung mức thu phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại đối với trường hợp cấp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại là 500.000 đồng/hồ sơ.

Theo đó, mức thu phí theo quy định mới tại dự thảo Thông tư này như sau (xem bảng):

STT

Nội dung

Mức thu

(Đồng/hồ sơ)

1

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại

 

a

Đối với trường hợp tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại để bổ nhiệm Thừa phát lại

3.500.000

b

Đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại

500.000

2

Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

 

a

Thẩm định để cấp mới Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

1.000.000

b

Thẩm định để cấp thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

500.000

Việc thu phí trên sẽ được tổ chức theo quy định thu phí, lệ phí theo tháng, quyết toán theo năm tại quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế./.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP