Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Đại hội Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 
18/07/2020 
 
Sáng 17/7, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tạ Anh Tuấn; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

DSC01579 (sua).jpg

Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ của thách thức và quyết tâm cải cách

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn cho biết, thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện kế hoạch số 1317-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính, trong tháng 5/2020, 15 Chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời BCH Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ cũng đã tích cực khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ, Đại hội có nhiệm vụ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình ĐH XIII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 25, đặc biệt là kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những việc đã làm được và tồn tại, khuyết điểm trong chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ thời gian qua; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục giữ vững ổn định, đẩy mạnh hiện đại hóa, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ là nhiệm kỳ của thách thức và quyết tâm cải cách, đổi mới của hiện tại và phát triển nhằm hướng tới xây dựng một KBNN số hoạt động an toàn, hiệu lực, hiệu quả và phát triển bền vững. Đại hội còn có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có tâm, có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị, có năng lực lãnh đạo để bầu vào BCH nhiệm kỳ mới đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời bầu đoàn đại biểu đủ số lượng và đảm bảo chất lượng của Đại hội Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ đi dự Đại hội Đại biểu đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 25.

Để hoàn thành được trọng trách nêu trên đòi hỏi mỗi chúng ta phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết để xây dựng và đóng góp cho sự thành công của Đại hội”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

DSC01596.JPG

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Việt Hồng trình bày báo cáo tại Đại hội

Công tác Đảng đã được đổi mới

Trình bày báo cáo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Việt Hồng cho biết, Đảng bộ cơ quan KBNN TW là Đảng bộ cơ sở được giao một số quyền cấp trên cơ sở. Hiện nay, Đảng bộ cơ quan KBNN TW có 15 Chi bộ. Các chi bộ thuộc Đảng bộ có vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tại đơn vị mình. Tổng số Đảng viên của Đảng bộ là 285 Đảng viên, chiếm 66% tổng số công chức, viên chức của cơ quan KBNN TW (434 người); trong đó có 10 Đảng viên dự bị.

Kiểm điểm về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Việt Hồng cho biết, đối với công tác thu NSNN, KBNN đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trong việc đôn đốc thực hiện dự toán thu NSNN hàng năm; nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện quy trình thủ tục thu nộp NSNN để vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa tập trung nhanh nguồn thu vào KBNN. Trên cơ sở kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu thu NSNN với ngân hàng thương mại và cơ quan thu, các phương thức thanh toán điện tử tiếp tục được đa dạng hóa và áp dụng vào thu NSNN, nâng cao tốc độ luân chuyển thông tin và xử lý thủ tục hành chính liên quan, giảm chi phí tổ chức thu; đồng thời, cho phép người nộp thuế thực hiện giao dịch nộp tiền mọi lúc, mọi nơi với phương thức thanh toán thuận tiện nhất, góp phần phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (năm 2019, số thu NSNN bằng tiền mặt tại KBNN còn 0,47% tổng số thu qua KBNN) và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Kết quả trong giai đoạn 2015 – 2019, KBNN đã tổ chức thu NSNN đạt 6.382.178 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt 5.104.932 tỷ đồng, chiếm 79,99% tổng thu NSNN (giai đoạn 2011 – 2015 là 68%); thu xuất nhập khẩu đạt 955.392 tỷ đồng, chiếm 14,97% tổng thu NSNN; thu dầu thô đạt 279.578 tỷ đồng, chiếm 4,38% tổng thu NSNN.

Về chi NSNN, KBNN đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo theo đúng các mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí trong chi tiêu công. Cơ chế, quy trình thủ tục kiểm soát cam kết chi, kiểm soát chi NSNN qua KBNN được rà soát, hoàn thiện theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ và nội dung kiểm soát; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; đồng thời, từng bước chuyển từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau. Đối với kiểm soát chi đầu tư, thời gian kiểm soát chi đã được rút ngắn (từ 07 ngày xuống còn 01 – 03 ngày làm việc); đối với chi thường xuyên, đã kiểm soát chi theo rủi ro căn cứ giá trị của khoản chi (qua đó, giảm được 70% tổng số món, song vẫn kiểm soát được 99% tổng giá trị chi); thực hiện quy trình kiểm soát chi một cửa,…

Kết quả trong giai đoạn 2015-2020, KBNN đã kiểm soát, thanh toán 1.989.781 tỷ đồng đối với chi đầu tư (tỷ lệ giải ngân bình quân đạt khoảng 86,5% so với kế hoạch vốn của cả giai đoạn là 2.302.792 tỷ đồng) và 5.372.664 tỷ đồng đối với chi thường xuyên (tỷ lệ giải ngân bình quân đạt khoảng 95% so với dự toán giao là 5.654.269 tỷ đồng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 1.340 tỷ đồng, do các chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách chưa đủ thủ tục thanh toán theo quy định.

Về huy động vốn, công tác huy động vốn tiếp tục được Đảng bộ, Lãnh đạo KBNN quan tâm chỉ đạo. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển ngày càng tăng cao, công tác huy động vốn của KBNN đã đáp ứng được nhu cầu cân đối NSNN, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho NSNN. Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, công tác huy động vốn đã được gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu nợ của Chính phủ. Theo đó, tổng khối lượng huy động vốn trong giai đoạn 2015 – 2019 đạt 1.269.217,7 nghìn tỷ đồng; kỳ hạn bình quân danh mục trái phiếu Chính phủ từng bước được kéo dài từ 4,44 năm vào năm 2015 lên 7,42 năm vào năm 2019; trong khi lãi suất phát hành bình quân giảm dần từ 6,36%/năm vào năm 2015 còn 4,51%/năm vào năm 2019, thấp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.

DSC01589.JPG

Các Đại biểu biểu quyết bằng thẻ Đảng viên

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy cơ quan KBNN tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo trên cơ sở chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, bám sát tình hình thực tiễn, gắn kết chặt chẽ công tác Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ chủ yếu theo các chương trình hành động, Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch công tác; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong công tác Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan để ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết làm kim chỉ nam cho các hoạt động của chi bộ trực thuộc và đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện. Đảng ủy đã phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách từng lĩnh vực công tác; lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các Chương trình hành động và Nghị quyết của Đảng bộ đã ban hành. Với việc thực hiện nhất thể bí thư chi bộ là thủ trưởng đơn vị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã cùng với Lãnh đạo KBNN rà soát, xây dựng Quy chế phối hợp công tác trên tinh thần phân định rõ trách nhiệm và tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đảng và chính quyền, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững và xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh. Trên cơ sở Quy chế này, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo KBNN, bám sát thực tiễn, chủ động, tích cực ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch công tác để lãnh đạo việc triển khai nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý chính trị nội bộ của cơ quan KBNN và toàn hệ thống; đồng thời, giám sát quá trình triển khai kế hoạch công tác của chính quyền, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên để lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

Kết quả, tỷ lệ tổ chức Đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” và đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” qua bình xét phân loại hàng năm trong nhiệm kỳ đạt khá cao, cụ thể: Đối với chi bộ Đảng được công nhận “trong sạch vững mạnh” năm 2015 là 14/14 đạt 100 %, năm 2016 là 14/14 đạt 100%, năm 2017 là 11/14 Chi bộ đạt 78,5 % (do trong Chi bộ có đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình) năm 2018 là 15/15 Chi bộ đạt 100%; năm 2019 là 15/15 Chi bộ đạt 100%; Đối với đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm 2015 là 265/267 đạt 99,3%, năm 2016 là 262/264 đạt 99,3%, năm 2017 là 281/284 đạt 98,9% năm 2018 là 279/282 đạt 98,9% và năm 2019 là 282/285 đạt 98,9%. Trong đó, nhiều Chi bộ và đảng viên được các cấp uỷ Đảng khen thưởng.

a Ghep.jpg

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính

Untitled-2. jpg.jpg

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn chụp ảnh cùng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, các Đảng viên tham dự đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị Đại hội, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội. 14 cán bộ, đảng viên thuộc các Vụ, Cục đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Đảng bộ cơ quan KBNN TƯ.

Đại hội cũng đã bầu 19 Đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính.

Theo Cổng TT-BTC

NĐD-VP