Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ Tài chính 
16/09/2020 
 
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BTC về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Theo kết quả được công bố, Tổng cục Hải quan dẫn đầu Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 khối Tổng cục với điểm thẩm định là 97 (thang điểm tối đa là 100). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Kho bạc Nhà nước; Tổng cục Thuế; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Dự trữ nhà nước.

Khoi Tong cuc.jpg

Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC năm 2019 Khối Tổng cục

Tại khối Cục, Cục Tin học và Thống kê tài chính dẫn đầu với điểm thẩm định là 78,5 (thang điểm tối đa là 80). Các đơn vị đứng vị trí tiếp theo lần lượt là: Cục Kế hoạch – Tài chính; Cục Tài chính doanh nghiệp; Cục Quản lý công sản; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.

Khoi cuc.jpg

Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC năm 2019 Khối Cục

Tại khối Vụ, Vụ Tổ chức cán bộ dẫn đầu với điểm thẩm định là 69 (thang điểm tối đa là 70). Xếp vị trí tiếp theo lần lượt là: Vụ Pháp chế; Vụ Hành chính sự nghiệp; Thanh tra Bộ, Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Chính sách thuế; Vụ Tài chính ngân hàng; Vụ Đầu tư; Vụ I; Vụ Hợp tác quốc tế.

Khoi Vu.jpg

Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả CCHC năm 2018 Khối Vụ

Kết quả Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2019 cho thấy, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã có sự quan tâm đến việc triển khai, thực hiện công tác CCHC và đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC tại từng đơn vị.

Chỉ số CCHC được coi là công cụ hữu ích trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, đánh giá xác định rõ những tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, viên chức làm cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân trong thực thi công vụ.

Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sáng tạo và linh hoạt trong cách thức thực hiện đã giúp cho công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính đạt được những kết quả thiết thực, được xã hội và doanh nghiệp đánh giá cao.

Đây là năm thứ 5 Bộ Tài chính tổ chức triển khai chấm điểm cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ. Trước đó, để cải cách hành chính thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của toàn ngành Tài chính và được triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, ngày 4/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-BTC phê duyệt bộ Chỉ số CCHC của Bộ Tài chính để áp dụng đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ và được chia thành 3 khối gồm khối Tổng cục, khối Cục và khối Vụ.
Cổng TT-BTC

NĐD-VP