Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Bổ sung vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia 
16/09/2020 
 
Ngày 15/9, tại phiên họp thứ 48, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách cho việc phòng, chống dịch bệnh.

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\Cong tac vien\2. Yen TBTC\Thang 9\15.9.20 tv48 pct phung quoc hien.jpg

UBTVQH nhất trí bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế

vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Ảnh QH

Trình bày tại phiên họp của UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng. Do vậy, để chủ động phòng, chống dịch bệnh cũng như chủ động đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế trong các tình huống đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra tương lai, trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, ban hành Nghị quyết về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia.

Việc bổ sung quy định này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của dự trữ quốc gia quy định tại Điều 3 Luật Dự trữ quốc gia và phù hợp với tiêu chí mặt hàng dự trữ quốc gia quy định tại Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia. Việc bổ sung này cũng làm cho pháp luật về dự trữ quốc gia đồng bộ, thống nhất với pháp luật về phòng, chống bệnh dịch truyền nhiễm, vì tại Điều 61 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đã có quy định: "Nhà nước thực hiện việc dự trữ quốc gia về kinh phí, thuốc, hóa chất, thiết bị để phòng, chống dịch. Việc xây dựng, tổ chức, quản lý, điều hành và sử dụng dự trữ quốc gia để phòng, chống dịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia".

Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia :"trong trường hợp cần điều chỉnh Danh mục hàng dự trữ quốc gia, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định". Từ căn cứ nêu trên, Chính phủ trình UBTVQH xem xét, quyết định bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định. Đồng thời, để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, Chính phủ trình UBTVQH cho phép xây dựng, ban hành Nghị quyết của UBTVQH theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải, cơ quan thẩm tra tán thành với đề xuất của Chính phủ về việc cần thiết ban hành Nghị quyết của UBTVQH về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia. Việc bổ sung mặt hàng này đáp ứng được quy định của Luật Dự trữ quốc gia về mục tiêu dự trữ quốc gia, tiêu chí của mặt hàng thuộc Danh mục hàng dự trữ quốc gia và thống nhất với quy định tại Điều 61 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Tài chính ngân sách cũng đề nghị, sau khi Nghị quyết được UBTVQH thông qua, Chính phủ cần khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn quy định chi tiết Danh mục hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào Danh mục hàng Dự trữ quốc gia ; quy định cụ thể Danh mục gồm các hàng hóa như thuốc phòng chống dịch bệnh, hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước, làm sạch môi trường, các thiết bị thiết yếu… Đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý hàng vật tư, thiết bị y tế thuộc Danh mục này ; bảo đảm việc mua sắm, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH thống nhất với đề nghị của Chính phủ và báo cáo của Uỷ ban Tài chính ngân sách cho phép ban hành Nghị quyết về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia theo thủ tục rút gọn.

Về thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng trong bối cảnh cấp bách như hiện nay thì việc bổ sung danh mục dự trữ là việc cần làm ngay, nếu để đến thời điểm 1/1/2021 mới có hiệu lực thì sẽ không phù hợp. Do Nghị quyết đã được thống nhất theo thủ tục rút gọn thì cũng nên có hiệu lực ngay từ thời điểm UBTVQH ký ban hành. Chính phủ sẽ phải khẩn trương tiến hành sửa đổi Nghị định để tổ chức thực hiện.

Sau khi thảo luận, các thành viên UBTVQH đã biểu quyết thống nhất bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng hóa dự trữ quốc gia, và giao cho Chính phủ quy định chi tiết các mặt hàng này thuộc nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế, đảm bảo các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về tính cấp thiết của nội dung này, UBTVQH nhất trí Nghị quyết sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký thông qua để giải quyết các vấn đề cấp bách trong phòng chống dịch bệnh.

Cổng TT-BTC

NĐD-VP