Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Bộ Tài chính dẫn đầu chỉ số mức độ ứng dụng CNTT khối các Bộ 
10/09/2020 
 
Theo Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2019 do Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố cuối tháng 8/2020, Bộ Tài chính tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Báo cáo được xây dựng dựa trên kết quả tổng hợp, kiểm tra, đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông từ báo cáo ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, ngành và địa phương.

Công tác đánh giá được thực hiện theo 6 hạng mục gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT; Nhân lực cho ứng dụng CNTT. Mỗi hạng mục được kiểm tra, tính điểm, tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể cho cơ quan.

Kết quả đánh giá được công bố theo từng hạng mục cho 03 khối cơ quan là khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Khối Bộ), khối các cơ quan thuộc Chính phủ và khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

anh1.jpg

Xếp hạng chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ

quan ngang Bộ năm 2019

Theo kết quả Báo cáo được công bố, về xếp hạng chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2019, Bộ Tài chính dẫn đầu với chỉ số 0,9291. Đứng ở các vị trí tiếp theo trong tốp 5 là Bộ Công Thương (0,8914), Bộ Thông tin và Truyền thông (0,8642), Bộ Y tế (0,8639) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (0,8598).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng nằm trong tốp dẫn đầu các chỉ số thành phần khối các Bộ và cơ quan ngang Bộ như: Xếp hạng Nhất chỉ số Trang/Cổng thông tin điện tử; xếp hạng Nhất chỉ số cung cấp Dịch vụ công trực tuyến; xếp hạng Nhất chỉ số Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT; xếp hạng 4 về chỉ số Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; xếp hạng 5 chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; xếp hạng 4 chỉ số về Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT.

Cổng TT-BTC

NĐD-VP