Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
8 tháng đầu năm 2020: 96,8% cổ phần chào bán thành công qua HNX 
04/09/2020 
 
Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, 8 tháng đầu năm 2020, HNX đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 34,2 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 33,1 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96,8%, tổng số tiền trúng giá đạt 855,8 tỷ đồng.
Riêng trong tháng 8/2020, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) diễn ra 1 phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn. Khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên đấu giá đạt hơn 1,3 triệu cổ phần. Số cổ phần trúng giá đạt hơn 1,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%. Số tiền thu được qua phiên đấu giá đạt hơn 17 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 3,1 tỷ đồng, không có chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm.

Theo Cổng TT-BTC
NĐD-VP