Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
11/05/2021 
 
Nội dung: BC 1395.pdfKem 1395.xls
 
Liên kết website