Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
53/2021/QĐ-UBND 17/08/2021 Ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
212/QĐ-SNV 24/10/2018 Quyết định Điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ
238/QĐ-UBND 17/02/2017 về việc thành lập Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận
2674/QĐ-UBND 31/10/2016 QĐ thành lập Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận
2930/KH-SNV 30/12/2013 Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2014
615/QĐ-SNV 10/12/2013 Kế hoạch công tác thanh tra Nội vụ năm 2014
Liên kết website