Văn bản
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
113/QĐ-SNV 28/05/2020 Quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Ninh Thuận
1165/KH-SNV 27/04/2018 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 của Sở Nội vụ Ninh Thuận
240/QĐ-SNV 22/07/2016 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Ninh Thuận
232/QĐ-SNV 06/07/2016 Thành lập BBT trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Ninh Thuận
1776/KH-SNV 24/06/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện KH số 1334/KH-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử
167/QĐ-SNV 13/05/2016 Thành lập BDH HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Nội vụ Ninh Thuận
165/QĐ-SNV 12/05/2016 Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ tại Sở Nội vụ Ninh Thuận
28/QĐ-SNV 25/01/2014 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Sở Nội vụ Ninh Thuận
Liên kết website