Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
31/07/2015 
 
Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ hành chính nhà nước ở địa phương.
Ngày 23/7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các nội dung được quy định: Những quy định chung; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trách nhiệm thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và tổ chức thực hiện.
Đính kèm: 46 2015 QĐ UBND.pdf
 
Tin đã đưa
(08/11)
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)

Liên kết website