Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nghiên cứu thực tế tại Chi cục Văn thư-Lưu trữ Ninh Thuận 
28/01/2019 
 

        Ngày 16/01/2019, Chi cục Văn thư-Lưu trữ Ninh Thuận tổ chức đón tiếp Đoàn tham quan, nghiên cứu thực tế (Đoàn công tác) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

          Tham dự buổi nghiên cứu thực tế, có đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; công chức Phòng Hành chính-Quản trị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và công chức, viên chức Chi cục Văn thư-Lưu trữ; giảng viên, sinh viên năm thứ 4, khóa 2015, bộ môn Lưu trữ và Quản trị văn phòng thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh (70 người).

Đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chào mừng Đoàn công tác

          Tại buổi nghiên cứu thực tế, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu chào mừng Đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đến tham quan, nghiên cứu thực tế tại Chi cục Văn thư-Lưu trữ. Đại diện Chi cục Văn thư-Lưu trữ báo cáo tóm tắt đặc điểm tình hình của tỉnh Ninh Thuận và giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Chi cục Văn thư-Lưu trữ. Đại diện Văn phòng UBND tỉnh giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

        Đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trao đổi một số nội dung về hoạt động tại Chi cục Văn thư-Lưu trữ, Bộ phận một cửa và cải cách hành chính Sở Nội vụ.

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học XHNV tham quan hoạt động của bộ phận văn một cửa, cải cách hành chính tại Sở Nội vụ

Đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 trao đổi tại bộ phận một cửa, cải cách hành chính  Sở Nội vụ

Thay mặt Đoàn công tác của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, Thầy Đỗ Văn Học-Trưởng bộ môn Lưu trữ và Quản trị Văn phòng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của Chi cục Văn thư-Lưu trữ. Qua nghiên cứu thực tế, đã giúp cho giảng viên cập nhật thêm những kinh nghiệm thực tế để phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy; các sinh viên được tích lũy và đúc kết những kinh nghiệm trong thực tiễn để vận dụng trong học tập, công tác đạt kết quả.

 

Chi cục Văn thư-Lưu trữ tặng quà lưu niệm Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố
Hồ Chí Minh
 

Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website