Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ 
04/05/2020 
 
Nội dung: 1312.pdf
 
Tin đã đưa
(04/05)
(22/08)
(06/08)
(15/06)
(02/05)
(02/05)
(24/04)
(02/04)
(02/04)

Liên kết website