Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
30/03/2021 
 

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1406/KH-UBND Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh; theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Triển khai hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2025; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các ngày lễ lớn trong năm 2021.

- Triển khai trong hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo; hệ thống trường học, thư viện các Sở, ngành, tổ chức Hội, đoàn thể và lực lượng vũ trang của tỉnh nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn tỉnh.

- Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến, kết nối các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở; đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người dân.

- Đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến các địa bàn cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn.

- Công tác tổ chức phải đảm bảo các quy định của Luật Xuất bản, phù hợp với điều kiện thực tế, tình hình diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các hoạt động cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

Đính kèm: 1406 KHUB.pdf
Đông Xuân, Phòng Thanh tra 
Liên kết website