Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác phòng, chống tham nhũng 
01/02/2021 
 

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng năm 2013 cho đến nay, Thanh tra tỉnh Ninh Thuận được giao nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện quyết liệt công tác phòng ngừa, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Thanh tra tỉnh đã tham mưu các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; ban hành 627 văn bản để thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (347 kế hoạch, 280 văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức tiêu chuẩn); tích cực tham mưu các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (tổ chức 708 đợt tuyên truyền, 230 lớp cho 34.353 lượt cán bộ công chức, viên chức tham dự); phối hợp Đài phát thanh truyển hình tỉnh thực hiện hơn 250 tin, phóng sự, phỏng vấn liên quan về phòng, chống tham nhũng; các vụ, việc tham nhũng, lãng phí được phát hiện, xử lý nghiêm minh, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội .

          Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020; ngày 11/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2040/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 03 cá nhân. Trong đó, tập thể Thanh tra tỉnh Ninh Thuận được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.
Đính kèm: 2040 QDTTg.pdf
Thái Hùng - Ban TĐKT 
Liên kết website