Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 
22/05/2021 
 

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 668/QĐ-TTg Công nhận huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Quyết định);

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Ninh Hải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2021./.
Đính kèm: QD668.pdf
Thái Hùng, Ban TĐ-KT 
Liên kết website