Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thông báo triệu tập công chức dự thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2018 
25/06/2019 
 
Nội dung: 2124 QLNS.signed.pdf
 
Tin đã đưa
(07/04)
(07/04)
(15/03)
(22/02)
(09/01)
(10/12)
(10/11)
(01/11)
(16/10)
(04/11)

Liên kết website