Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thông báo một số nội dung có liên quan và triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2019 
22/02/2021 
 
Nội dung: 745 HĐTCVC.pdf
 
Tin đã đưa
(07/04)
(07/04)
(15/03)
(09/01)
(10/12)
(10/11)
(01/11)
(16/10)
(04/11)
(19/09)

Liên kết website