Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương chỉ tiêu năm 2019 
17/02/2021 
 
Nội dung: TBUB10_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(03/03)
(03/03)
(12/01)
(18/12)
(06/11)
(11/09)
(06/05)
(22/03)
(01/03)
(29/01)

Liên kết website