Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thông báo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 
06/05/2019 
 
 
Tin đã đưa
(03/03)
(03/03)
(17/02)
(12/01)
(18/12)
(06/11)
(11/09)
(22/03)
(01/03)
(29/01)

Liên kết website