Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thông báo một số nội dung có liên quan và triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2019 
10/12/2020 
 
Nội dung: 4268 UBND.pdf
 
Tin đã đưa
(07/04)
(07/04)
(15/03)
(22/02)
(09/01)
(10/11)
(01/11)
(16/10)
(04/11)
(19/09)

Liên kết website