Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thông báo Hướng dẫn, giải đáp một số nội dung qua nghiên cứu tài liệu tham khảo ôn thi môn Tiếng Anh và nội dung có liên quan đến Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính - chỉ tiêu năm 2019 
01/11/2020 
 
 
Tin đã đưa
(07/04)
(07/04)
(15/03)
(22/02)
(09/01)
(10/12)
(10/11)
(16/10)
(04/11)
(19/09)

Liên kết website