Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Thông báo Trưởng, Phó khối thi đua năm 2021 
04/03/2021 
 

Ngày 25/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 19/TB-UBND về Trưởng, Phó Khối thi đua tỉnh năm 2021; theo đó, năm 2021 có 13 Khối Thi đua trực thuộc tỉnh và được phân công nhiệm vụ trưởng, phó Khối cụ thể:

  1. Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh: Gồm 08 đơn vị

-Trưởng Khối: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

-Phó Khối: Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh.

  1. Khối thi đua mặt trận đoàn thể tỉnh: Gồm 06 đơn vị

-Trưởng khối: Liên đoàn Lao động tỉnh;

-Phó Khối: Hội Nông dân tỉnh.

  1. Khối Thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh: Gồm 10 đơn vị

-Trưởng Khối: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

-Phó Khối: Thanh tra tỉnh.

  1. Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp: Gồm 07 đơn vị

-Trưởng Khối: Sở Tài nguyên và Môi trường;

-Phó Khối: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

  1. Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế: Gồm 07 đơn vị

-Trưởng Khối: Sở Giao thông vận tải;

-Phó Khối: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  1. Khối thi đua các cơ quan tham mưu văn hóa-xã hội: Gồm 08 đơn vị

-Trưởng Khối: Sở Y tế;

-Phó Khối: Sở Giáo dục và Đào tạo.

  1. Khối thi đua các huyện-thành phố: Gồm 07 đơn vị

-Trưởng Khối: Huyện Ninh Sơn;

-Phó Khối: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

  1. Khối thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn: Gồm 07 đơn vị

-Trưởng Khối: Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố;

- Phó Khối: Truyền tải điện Ninh Thuận.

          9. Khối thi đua các cơ quan ngân hàng: Gồm 11 đơn vị

           - Trưởng Khối: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh;

           -  Phó Khối: Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu, chi nhánh tỉnh.

          10. Khối Thi đua doanh nghiệp I: Gồm 11 đơn vị

          - Trưởng Khối: Công ty cổ phần Quản lý Đường Sắt Thuận Hải;      

          - Phó Khối: Công ty cổ phần cấp nước tỉnh.

          11. Khối thi đua Doanh nghiệp II: Gồm 11 đơn vị

          - Trưởng Khối: Công ty TNHH May Tiến Thuận;

          - Phó Khối: Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn-Ninh Chữ.

          12. Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù: Gồm 14 đơn vị

          - Trưởng Khối: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

          - Phó Khối: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

          13. Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp: Gồm 06 đơn vị

          - Trưởng Khối: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

          - Phó Khối: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

   Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ cụ thể của Khối thi đua, trách nhiệm của các Trưởng Khối thi đua, trách nhiệm thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, quy trình xét chọn khen thưởng và yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ quan Trung ương thuộc Khối thi đua trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả./.
Đính kèm: 19 TBUB.pdf
Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng 
Liên kết website