Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý TW
Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý TW
Thông báo đăng ký nhu cầu tham gia thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp 
12/07/2018 
 
Nội dung: 2039 TCCCVC.pdf
 
Liên kết website