Thi tuyển công chức năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2019 
04/01/2020 
 
Nội dung: S42BW2020.pdf
 
Liên kết website