Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý TW
Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý TW
Thông báo đăng ký nhu cầu tham gia thi tuyển chức danh Viên trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương của Bộ Công Thương 
23/01/2019 
 
Nội dung: 265 QLNS.signed.pdf
 
Liên kết website