Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thông báo một số nội dung có liên quan và triệu tập cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018 
25/06/2019 
 
 
Tin đã đưa
(07/04)
(07/04)
(15/03)
(22/02)
(09/01)
(10/12)
(10/11)
(01/11)
(16/10)
(04/11)

Liên kết website