Thi tuyển công chức năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019
Thông báo kết quả điểm phúc khảo - Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 tỉnh Ninh Thuận 
27/03/2020 
 
 
Liên kết website