Thi tuyển công chức năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2019 
22/11/2019 
 
 
Liên kết website