Thi tuyển công chức năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển (bổ sung) công chức Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 tỉnh Ninh Thuận 
23/10/2020 
 
Nội dung: 2970 HDTT.pdf
 
Liên kết website