Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thông báo công bố danh mục tài liệu cần tập trung nghiên cứu, tham khảo ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính - năm 2019 
10/11/2020 
 
Nội dung: 3133 TB SNV.pdf
 
Tin đã đưa
(07/04)
(07/04)
(15/03)
(22/02)
(09/01)
(10/12)
(01/11)
(16/10)
(04/11)
(19/09)

Liên kết website