Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thông báo Kết quả điểm phúc khảo (bài thi viết vòng 2 môn Chuyên môn, nghiệp vụ) Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương - chỉ tiêu năm 2019 
03/03/2021 
 
Nội dung: 24 TBHDT.pdf
 
Tin đã đưa
(03/03)
(17/02)
(12/01)
(18/12)
(06/11)
(11/09)
(06/05)
(22/03)
(01/03)
(29/01)

Liên kết website