Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh 
09/04/2021 
 

Nhằm tăng cường hướng dẫn người dân về Luật và quy định về tác hại của rượu, bia lên sức khỏe con người; nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và hiểu biết của người dân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; ngày 05/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1613/KH-UBND Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 9 giải pháp cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; huy động sự ủng hộ, tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tác hại của rượu, bia ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người và cộng đồng.

 - Kiện toàn mạng lưới truyền thông tại các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh.

- Tổ chức hội nghị triển khai Luật phòng chống tác hại của rượu, bia cho các ban ngành, đoàn thể.

- Tổ chức tập huấn phòng chống tác hại của rượu, bia cho các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, xí nghiệp.

- Thường xuyên phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe cộng đồng qua hoạt động truyền thông trực tiếp; kết hợp truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp và các loại hình truyền thông khác nhằm thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tác hại của rượu, bia đến cộng đồng; tổ chức truyền thông định kỳ qua hệ thống loa truyền thanh của địa phương.

- Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thông tin truyền thông, giáo dục, truyền thông về rượu, bia và phòng chống tác hại của rượu, bia phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

- Cán bộ, Nhân dân có trách nhiệm tham gia, hưởng ứng các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông phòng chống tác hại của rượu, bia.

- Tổ chức lồng ghép, đưa các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia vào kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị.

  - Thanh tra, kiểm tra các địa điểm kinh doanh nhằm phòng ngừa và xử lý rượu, bia nhập lậu, giả, không bảo đảm chất lượng, không an toàn./. 
Đính kèm: 1613 KHUb.pdf
Xuân Diệu, Chi cục VT-LT 
Liên kết website