Thanh tra
Thanh tra
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ 
30/03/2021 
 

Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, từng bước giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn và va chạm giao thông trên địa bàn tỉnh. Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận (Đảng ủy khối) ban hành Công văn số 235-CV/ĐUK về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; theo đó, Đảng ủy khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt các nội dung:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tích cực, hưởng ứng tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

 - Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với nhiều hình thức, nội dung phù hợp, phát huy hiệu quả để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu và nhận thức đầy đủ về thảm họa của tai nạn giao thông, tự giác gương mẫu chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tạo được dư luận quần chúng phê phán, lên án, đấu tranh với những người có hành vi vi phạm; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông./.
Đính kèm: 235 DUK.pdf

Trần Thị Thu- Chi bộ Phòng Thanh tra 
Liên kết website