Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thông báo công bố tài liệu tham khảo ôn thi môn tin học, ngoại ngữ và phổ biến một số nội dung có liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 
28/03/2019 
 
 
Tin đã đưa
(07/04)
(07/04)
(15/03)
(22/02)
(09/01)
(10/12)
(10/11)
(01/11)
(16/10)
(04/11)

Liên kết website