Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH – CHỈ TIÊU NĂM 2019 TỈNH NINH THUẬN 
15/03/2021 
 
Nội dung: TBUB 36_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(07/04)
(07/04)
(22/02)
(09/01)
(10/12)
(10/11)
(01/11)
(16/10)
(04/11)
(19/09)

Liên kết website