Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Sơ kết việc triển khai thực hiện xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ 
18/09/2020 
 

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3307/KH-UBND về sơ kết việc triển khai thực hiện xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ thuộc xã Phước Chính, huyện Bác Ái, giai đoạn 2017-2020 (Kế hoạch); theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình, kết quả triển khai thực hiện xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ thuộc xã Phước Chính, huyện Bác Ái, giai đoạn 2017-2020; những kết quả đạt được, chưa đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình tại các địa phương khác.

 - Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ thuộc xã Phước Chính, huyện Bác Ái, giai đoạn 2017-2020;

- Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương đánh giá cụ thể, khách quan kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tại Kế hoạch số 3131/KH-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

        Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND huyện Bác Ái và xã Phước Chính báo cáo sơ kết xây dựng thôn đồng bào dân tộc kiểu mẫu tại thôn Suối Rớ thuộc xã Phước Chính, huyện Bác Ái, giai đoạn 2017-2020./.
Đính kèm: 3307 KH UBND.pdf
Ngọc Trinh, Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(25/03)
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)

Liên kết website