Cơ cấu tổ chức bộ máy
Cơ cấu tổ chức bộ máy
Sơ đồ tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận 
03/01/2013 
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ NỘI VỤ NINH THUẬN

Description: C:\Users\Loc\Desktop\DANG TIN\so do to chuc snv 2017.bmp


 
 
Tin đã đưa

Liên kết website