Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 
27/11/2019 
 

        Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (Nghị định).

 Theo đó, tại Điều 3 của Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng như sau:

- Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp:

+ Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

+ Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

+ Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

+ Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

- Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

          Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020./.
Đính kèm: nghi-dinh-90-2019-nd-cp-muc-luong-toi-thieu-vung.pdf
Út Hiền, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website