Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Tổ chức, biên chế và Tổ chức PCP
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo 
07/05/2021 
 

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Quyết định).

Theo đó, Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; thực hiện tuyển sinh, tổ chức đào tạo cấp Trung học cơ sởcấp Trung học phổ thông theo quy định của Luật giáo dục, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và các quy định pháp luật liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo:

- Hội đồng trường;

- Lãnh đạo trường: Gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;

- Các hội đồng khác trong nhà trường;

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các đoàn thể trong nhà trường;

- Tổ chuyên môn trong nhà trường;

- Tổ Văn phòng trong nhà trường.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021./.
Đính kèm: 641-QD-UBND.pdf
Kiều Thị An-Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website