Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
15/07/2021 
 

  Ngày 12 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

  Theo đó, Quy định nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm 5 Chương, 12 Điều. Trong đó, về đối tượng hưởng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo nói, báo hình được quy định:

- Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được cơ quan báo nói, báo hình sử dụng.

- Biên kịch, đạo diễn, nhạc sĩ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu)- đối với báo nói.

- Biên kịch, đạo diễn, quay phim, người dựng phim, nhạc sĩ (không kể phần nhạc qua băng tư liệu), họa sĩ- đối với báo hình.

- Lãnh đạo cơ quan báo nói và báo hình, phát thanh viên, biên tập viên, diễn viên sân khấu, điện ảnh và các loại hình nghệ thuật khác, đạo diễn chương trình, người chỉ huy dàn dựng âm nhạc, người thiết kế ánh sáng, trợ lý nghệ thuật, đạo diễn và chuyên viên kỹ thuật âm thanh, quay phim kỹ xảo được trả thù lao.

  UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng cơ quan báo chí căn cứ điều kiện thực tiễn cơ quan, đơn vị ban hành quy định chi trả nhuận bút, thù lao của đơn vị; hằng năm lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 7 năm 2021./.
Đính kèm: Quyet-dinh-40-2021-QD-UBND.pdf

Xuân Diệu, Phòng Hành chính, VT-LT 
Liên kết website