Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
Thi tuyển chức danh lãnh đạo - quản lý địa phương
QĐ ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quàn lý 
24/04/2018 
 
 
Tin đã đưa
(04/05)
(04/05)
(22/08)
(06/08)
(15/06)
(02/05)
(02/05)
(02/04)
(02/04)

Liên kết website