Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Phát động phong trào thi đua bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
28/05/2021 
 

Ngày 26/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2562/KH-UBND Phát động phát động phong trào thi đua bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo cung cấp đến người tiêu dùng sản phẩm, thực phẩm an toàn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, cải thiện rõ nét tình trạng bảo đảm An toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

- Nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong sử dụng thực phẩm; tạo thói quen không tiêu dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc, chưa đảm bảo ATTP. Khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo đảm ATTP năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra 9 nội dung cụ thể và yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.
Đính kèm: 2652.KH.UBND-957.pdf
Đức Luận, Ban Thi đua - Khen thưởng 
Liên kết website