Tôn giáo
Tôn giáo
Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm các tổ chức tôn giáo trong đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận 
30/03/2021 
 

  Nhân chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, ngày 25/3/2021 ông Vũ Chiến Thắng, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ đến thăm Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn và Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận. Cùng đi với Thứ trưởng Bộ Nội vụ có lãnh đạo một số Vụ thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ; về phía địa phương có ông Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Tường, Phó Trưởng Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

Tại những nơi đến thăm- ông Vũ Chiến Thắng, Thứ  Trưởng Bộ Nội vụ gửi lời chúc đến các vị chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành đạt trong cuộc sống; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của các tổ chức tôn giáo trong đồng bào Chăm những năm qua đã tạo được những nét mới trong sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động đi vào nề nếp, các lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra ổn định, thống nhất giữa các tổ chức tôn giáo trên tinh thần tiết kiệm, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm. Chức sắc, chức việc và tín đồ của các tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nội quy, quy chế của đạo và đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Ông Vũ Chiến Thắng mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trong đồng Chăm tiếp tục lãnh đạo điều hành tốt các hoạt động trong tôn giáo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của bà con tín đồ, sống “tốt đời, đẹp đạo”; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia tốt các phong trào ở địa phương, tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt các tổ chức tôn giáo, Sư cả Nguyễn Lài, Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Chăm Bàni; Cả sư Hán Đô, Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn và ông Thành Thanh Tâm, Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh Ninh Thuận đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của ông Vũ Chiến Thắng, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ đã sắp xếp thời gian đến thăm các tổ chức tôn giáo; trong thời gian đến sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các chức sắc, chức việc, bà con tín đồ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số hình ảnh chuyến thăm của ông Vũ Chiến Thăng, Thứ trưởng
 Bộ Nội vụ:

 

Thăm Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni

 

Thăm Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn

 

Thăm Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam
Nguyễn Tường, Ban Tôn giáo  
Liên kết website