Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Nghị định về công tác văn thư 
11/03/2020 
 

        Nhằm quy định về công tác văn thư, quản lý nhà nước về công tác văn thư; ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (Nghị định).

          Trong đó, tại Điều 5 của Nghị định quy định giá trị pháp lý của văn bản điện tử:

          - Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy.

          - Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.    

          Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2020. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư hết hiệu lực từ ngày 05/3/2020./.
Đính kèm: ND 30-2020.pdf

Xuân Diệu, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website