Thanh tra
Thanh tra
Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm 
27/04/2021 
 

Nhằm xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2021/NĐ-CP Quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (Nghị định).

Trong đó, tại Điều 4 của Nghị định quy định về nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm:

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (CSDL quốc gia về Bảo hiểm) được xây dựng, quản lý tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

- CSDL quốc gia về Bảo hiểm được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời ngay sau khi các thủ tục hành chính, nghiệp vụ có liên quan đã hoàn thành; duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

- CSDL quốc gia về Bảo hiểm được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin.

- Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng CSDL quốc gia về Bảo hiểm tuân thủ các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử; các quy định pháp luật về kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; các quy định về bảo đảm bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2021./.
Đính kèm: ND 43 2021.pdf
Trần Thị Thu - Phòng Thanh tra 
Liên kết website