Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và tôn giáo tại Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 
30/05/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-SNV ngày 12/4/2019 về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và tôn giáo năm 2019 (Tổ Kiểm tra).

Ngày 27/5/2019, Tổ Kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và tôn giáo tại Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Qua kiểm tra, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã thực hiện tương đối tốt công tác văn thư, lưu trữ và tôn giáo; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ, tín ngưỡng, tôn giáo đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chưa thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan và kho lưu trữ thiếu trang thiết bị để bảo quản tài liệu.

Description: G:\DCIM\100PHOTO\SAM_4078.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

        Tổ Kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra./.
Kim Loan, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website