Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc 
14/06/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-SNV ngày 12/4/2019 về việc thành lập Tổ Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và tôn giáo năm 2019 (Tổ Kiểm tra).

Ngày 11/6/2019, Tổ Kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.

Qua kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc thực hiện tương đối tốt công tác văn thư, lưu trữ và tôn giáo, thực hiện việc lập hồ sơ công việc theo quy định; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ và tín ngưỡng, tôn giáo đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc chưa thực hiện công tác thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan; chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Description: F:\DCIM\100PHOTO\SAM_4088.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

Tổ Kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra./.

Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website