Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua các cơ quan tham mưu văn hóa - xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 
04/12/2020 
 

Chiều ngày 02/12/2020, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội (gồm các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận; Trường Cao đẳng Nghề) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai niệm vụ năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 08 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội (Khối thi đua).

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020 các đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và Bộ, ngành phát động, 100% đơn vị đã tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, nổi bật là: Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2020”; “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19; thi đua cao điểm “chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV” nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đã đi vào nền nếp, hoạt động thi đua, khen thưởng có hiệu quả với những thành tích thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 đối với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tặng Bằng khen đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bầu chọn Sở Y tế làm Trưởng khối, Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó khối thi đua năm 2021./.
Đức Luận - Ban TĐKT 
Liên kết website