Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021 
18/06/2021 
 

Ngày 16/6/2021, Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021.

Khối thi đua Mặt trận và Đoàn thể tỉnh, gồm 06 đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động (Khối thi đua).

Description: D:\Tin, bai cho Trang tin So Noi vu\2021\thang 6\hinh so ket 6 thang dau nam 2021.jpg

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng

6 tháng đầu năm 2021 của Khối thi đua

        Thực hiện Kế hoạch số 4614/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV; Khối thi đua đã triển khai nhiệm vụ, ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tập trung triển khai các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, nhất là đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”…. Điểm nổi bật của Khối thi đua là tích cực hưởng ứng và phát động nhiều phong trào thi đua: “Mái ấm Công đoàn”, “Quỹ vì người nghèo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ sáng tạo”. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, sự đồng thuận cao của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua; khơi dậy sự sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

         Phát huy kết quả đạt được, Khối thi đua tiếp tục triển khai hưởng ứng các phong trào thi đua của năm 2021 với mục tiêu thi đua phấn đấu về đích sớm, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./. 

Trương Văn Phong, Ban TĐKT  
Liên kết website